Svendborg

Skt. Knuds Kirke Svendborg


Velkommen til Skt. Knuds Svendborg - Sydfyn


Der er godt en milliard katolikker i hele verden, og Den Hellige romersk-katolske Kirke – i daglig tale Den katolske Kirke – er verdens største kristne kirke.


Paven er katolikkernes overhoved og bor i Vatikanstaten i Rom. Vatikanet har siden 1929 været en suveræn, neutral stat med Paven som statsoverhoved. Pavestolens område dækker ca. en halv kvadratkilometer.


Den katolske Kirke betragter Jesus Kristus som den enkeltes og hele verdens frelser. Den katolske Kirke har syv sakramenter (en hellig, rituel handling i den kristne kirke, som formidler Guds nåde.) De syv er dåb, skriftemål, firmelse (konfirmation), nadver, ægteskab, de syges salvelse og præstevielsen.


Den katolske Kirke er det guddommeligt indstiftede samfund, som vi i trosbekendelsen bekender som én hellig katolsk og apostolisk kirke. I den katolske Kirke tilbedes Jomfru Maria ikke, men man beder til hende og til helgenerne, der lever hos Gud og kan gå i forbøn for os.


Den katolske Kirke har ikke åbent nadverfællesskab, men ikke-katolikker må gerne deltage i katolikkernes gudstjeneste i respekt for de indbyrdes forskelle.

I Danmark er der ca. 35.000 katolikker med én biskop og 52 sogne. Danmarks katolske Domkirke ligger i Bredgade i København. (Se venligst link til Bispedømmets hjemmeside på link-siden.). I Svendborg sogn er der godt 800 katolikker fordelt på ca. 25 nationaliteter, hvoraf vietnameserne er den største gruppe med hen ved 350 personer.


Sktknud-svendborg.dk er hjemmesiden for den hellige romersk-katolske Kirke på Sydfyn – Svendborg sogn, som dækker Skt. Knuds Kirke i Svendborg og Skt. Bendts Kapel i Rudkøbing.


Siderne fortæller kort om sognets historie, og der er mulighed for at finde information om messetider og kontaktpersoner.

KATOLSK SYDFYN

“Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!”


Danmarks Unge Katolikker (DUK)


I DUK tager vi hånd om troen og leder de unge på vej i samarbejde med menighederne, skolerne og andre katolske samarbejdspartnere.

Vi bygger morgendagens kirke på denne dags børn og unge.

Støt Caritas Danmark


Caritas Danmark


 • Caritas Danmark er den katolske kirkes humanitære hjælpeorganisation
 • En del af Caritas Internationalis, der arbejder i 200 lande
 • Samarbejder med de katolske sogne og skoler om projekter internationalt og i Danmark
 • Støttes af private bidragydere og Udenrigsministeriet.
 • Er medlem af Globalt Fokus.

  Sognekalender i juni og juli.

  Kirken er åben.

  Søndagsmesser: 

  - Kl. 10.30: messe på dansk.

  - Kl. 16.00: messe på vietnamesisk.

  - Messen om torsdagen er kl. 19.00. Tilbedelse af Altrets sakramente fra kl. 18.00.

  - Lørdag den 1.6: Søndagsmesse kl. 16.00.

  - Søndag den 2.6: Valfart til Ømborgen; ingen messe.

  - Lørdag den 15.6: Messe på tamilsk kl. 14.00.

  - Alt er normalt i juli.

  - God ferie.


  Messe i Rudkøbing:

  - Søndag den 2.6: Valfart til Øm; ingen messe.

  - Søndag den 7.7: Kl. 14.00.  OM OS

  Sankt Knuds Kirke i Svendborg er en del af den Katolske Kirke i Danmark, Ansgarstiftelsen, (Bispedømmet i København), som til dagligt repræsenteres ved Biskop Csezlaw Kozon.

   

  Sankt Knuds Kirke i Svendborg er indviet søndag den 6. november1887 af den apostoliske præfekt i Danmark, titulær biskop af Anastasiopolis, Johannes Von Euch.


  Kirken opkaldtes efter salig Karl den Gode, Knud den Helliges søn, men i oktober 1888 kom der ordre fra Rom, at kirken skulle kaldes Sankt Knuds kirke, fordi Karl den Gode endnu ikke var helgenkåret. I slutningen af 1889 opnåedes den kongelige anerkendelse, og kirkens første sognepræst blev Pastor A. Witte.


  Ved kirkens indvielse skænkede greve Adam Moltke-Hvitfeldt til Glorup en enestående håndmalet kopi i fuld størrelse af Rafaels verdensberømte “Sixtinske Madonna”. Kopien er udført af guldaldermaleren C.A. Jensen (1792-1870), og billedet hænger stadig på dets plads over alterbordet.

   

  Den Katolske Kirke i Danmark har til opgave at forkynde evangeliet og videreføre Jesu lære.

  Skt. Knuds Svendborg  Havnegade 1 - Svendborg 5700 - Danmark

  Email: info@sktknud-svendborg.dk


  Messetider:

  Søndag Højmesse: kl. 10.30 på dansk og kl.16. på vietnamesisk


  Hverdage Messe: 

  • Tirsdag og fredag og lørdag kl. 9
  • Ons. kl. 14
  • Tors. kl. 19


  Skt. Bendts Kapel  Brogade 14 - Rudkøbing 5900 - Danmark

  Messetider:

  Der afholdes messe kl. 14:00 hver 1. søndag i måneden, dog ikke i juni.


  Bedegruppen mødes hver tirsdag i Sankt Bendts klokken 10.30, alle er velkommen

  KONTAKT OS

  Havnegade 1 - Svendborg 5700 - Danmark  info@sktknud-svendborg.dk  Pastor Tuyen: 71635374

  linhmuctuyen@katolsk.dk