Rudkøbing

Sankt Bendts Kapel

i RudkøbingVelkommen til Skt. Bendts Kapel - Rudkøbing


Sankt Bendts Kapel i Rudkøbing er indviet i 1925 og har navn efter den hellige Benedict af Nursia, stifteren af Benediktinerordenen. Benedict af Nursia levede omkring år 500.


Det herværende Sankt Bendts Kapel er et værk af tre danske kunstnere, Chresten Skikkild, død 1927, Axel Theilmann og malerinden Birgitte West, der alle har arbejdet på kapellets udsmykning, inspireret af kapellets bygherre og første præst forfatter og Pastor Peter Schindler.


Kalkmalerierne udført af Birgitte West er følgende: over alteret ses Kristus som det sande vin træ. Til højre for alterkorset, ved indgangen til skriftestolen, ses den fortabte søns møde med faderen. På bagvæggen til højre ses Sankt Michael, der vejer sjælene ved Guds dom. Over indgangsdøren: Sankt Josef, der er den hellige families overhoved og betragtes som hele kirkens beskytter.


Prædikestolen er bygget på et fundament af gamle munkesten. På prædikestolens forside har Birgitte West, malet på træ, fremstillet apostlen Paulus med “Ordets Sværd” og på dens sidefelt sennepstræet, i hvis grene himlens fugle bygger rede, efter Herrens lignelse symbolet på Guds rige.


Kirkeruderne mod gaden er ren glas mosaik. De fire øverste, som forestiller nadveren, korsfæstelsen, bebudelsen og fødslen er af Chresten Skikkild og hører til Skikkild ypperste værker. Da kunstneren døde, før arbejderne til kapellet var fuldført, er de to nederste ruder, dåben og opstandelsen, udført af Birgitte West. Af samme kunstnerinde er ruderne på højre væg, der i de små, runde midterfeltet viser de såkaldte “passionsinstrumenter, hammer, tegningerne, tornekronen, isopstængelen og “Petershane”.


Det originale trærelief “ Vor Frue af Danmark” af Christen Skik Keld er 2014 sat ind i Sankt Bendts Kappel.
Sankt Bendts Kapel, der er Langelands katolske menigheds kirke, er Rudkøbings største seværdighed. Sankt Bendts Kapel hører under Svendborg Katolske Kirke.


Skt. Knuds SvendborgHavnegade 1 - Svendborg 5700 - Danmark

Kontor: +45 62210542

Email: info@sktknud-svendborg.dk

Messetider:

Søndag Højmesse: kl. 10.30 på dansk og kl.16. på vietnamesisk


Hverdage Messe: 

  • Tirsdag og fredag og lørdag kl. 9
  • Ons. kl. 14
  • Tors. kl. 19


Skt. Bendts KapelBrogade 14 - Rudkøbing 5900 - Danmark

Messetider:

Der afholdes messe kl. 14:00 hver 1. søndag i måneden, dog ikke i juni.


Bedegruppen mødes hver tirsdag i Sankt Bendts klokken 10.30, alle er velkommen